ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ngay khi bạn truy cập vào trang web của tôi là khi bạn đồng ý rằng

A- TRANG WEB NÀY KHÔNG BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU VÀ TÔI PHỦ NHẬN HOÀN TOÀN CÁC LIÊN TƯỞNG HOẶC CÓ HÀM Ý ĐẾN CÁC NỘI DUNG SAU TRÊN TRANG WEB CỦA TÔI:

1-Thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm:

a) Thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

c) Thông tin xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

2- Thông tin có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, bao gồm:

a) Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;

b) Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự.

3-Thông tin có nội dung làm nhục, vu khống, bao gồm:

a) Thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó.

4 – Thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bao gồm:

a) Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;

b) Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.

b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tôn giáo; kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc;

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

5 – Trang này cũng không phát tán các nội dung bị cấm khác như:

a) Thực hiện chiến tranh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

b)  Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

B – NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢN QUYỀN

Tôi sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Nội Dung của mình nhưng không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài được trích dẫn và tôn trọng quyền tác giả bằng cách ghi rõ nguồn phía bên dưới của bài viết (nếu có). Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các tác giả được nhắc tới.

Tôi cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những thông tin được trích dẫn. Người đọc là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác hoặc phân phối lại các thông tin đó.

C – CÁC LIÊN KẾT NGOÀI TRANG WEB

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

D – MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG COOKIE

(1)  Các phần của trang web của tôi sử dụng cookies của bên thứ 3. Cookies là các tập tin nhỏ được gửi từ trang web vào trình duyệt của người dùng, và hiện nay đang được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web.

(2)  Thông qua việc sử dụng các cookie, máy chủ web có thể xác định các trang trong trang web mà người dùng đã truy cập trong quá khứ và việc cung cấp hiển thị nội dung và dịch vụ phù hợp hơn cho những người truy cập trở lại. Ngoại trừ các trường hợp được chỉ định cụ thể ngược lại trên trang web, cookies sẽ không thu thập thông tin cá nhân. Đối với những người dùng không muốn bị thu thập thông tin về các trình duyệt, có thể vô hiệu hóa tính năng cookie bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt internet của mình.

(3) Các phần của trang web sử dụng cookies nhằm mục đích phân phối quảng cáo theo hợp đồng với các công ty bên thứ ba.

E – THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trang web của tôi không thu thập thông tin cá nhân của bất kì ai, đã và sẽ luôn như thế.

F – CÁC THÔNG TIN SẼ LUÔN ĐƯỢC CẬP NHẬT MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC

Đây là tài sản cá nhân, tôi có quyền cập nhật và không có các nghĩa vụ phải thông báo về nội dung được cập nhật trên trang web của mình.